Doelstelling onderzoeken

We zijn ondernemer. Samen met jouw mede collega`s zet je elke dag een mooie prestatie neer. Helemaal tevreden ben jij en zijn we echter niet. Je zou wel meer willen alleen jouw collega’s vinden dat het “toch mooi gaat nu” of “we kunnen nu niet anders”. 
Ben je dan de enige in jouw bedrijf die het anders zou willen doen? Hoe voel jij je nu tijdens deze crisis? Zie jij juist kansen?

Allicht niet. Wie weet voel jij je nu ook machteloos. Toch is onze ervaring dat veel ondernemers zich alleen voelen in hun ondernemerschap. Medewerkers, soms ook mede planners, geven hun volle energie aan de dagelijkse gang van zaken vanuit hun passie voor hun vak. Een organisatiecultuur van “hard werken en mooi werk leveren” is het gevolg. Natuurlijk mooi, maar niet wanneer dit (mee)veranderen in de weg staat om het elke dag ook een stukje beter te doen.

Hoe doorbreek je dit? Veranderen moet in eerste instantie iets van iedereen worden. Natuurlijk kun je daar niet van iedereen hetzelfde in verwachten, maar van jouw collega`s met dezelfde passie mag je zeker steun verwachten. Waar wil je heen? Waarom? Waarom is dat goed van huidige en toekomstige klanten? Wat betekent dit voor jouw? Waarom is dat ook goed en leuk voor een ieder? 

Ga samen met ons deze zoektocht aan. Zo verenig je belangen en wordt de toekomst er een waar iedereen deel van wil uitmaken. De eerste stap is zo gezet!
De volgende stap is om aan de nieuwe toekomst te gaan werken. Werkwijzen worden aangepakt, nieuwe producten en diensten worden op de markt gebracht. Als ondernemer denk je mogelijk in grote stappen. Voor verandering is dat echter niet zonder meer wijs. De praktijk wijst uit dat bedrijven die in kleine stapjes verbeteren en veranderen uiteindelijk sneller tot het grote resultaat komen. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Veranderen in kleine stapjes is makkelijker gezien het draagvlak. Eigenlijk wordt jouw bedrijf zo een lerende organisatie en verenigen we dit in de Beroepsorganisatie met input uit het veld maar ook dus buiten onze organisatie.

Mooie term, een lerende organisatie, een lerend vak maar hoe zetten we die verandering in? Niets gaat immers vanzelf. Hier ligt dan ook een belangrijke sleutel tot succes. Veranderen kun je het beste organiseren. Daarmee wordt niet bedoeld dat je zelf aan de slag gaat om zaken te veranderen. Dat is immers een veelgehoorde valkuil. Nee, we bedoelen dat jij als ondernemer opdrachtgever wordt voor verandering. Jij stelt samen met collega`s de diagnose waar je wilt veranderen. Vervolgens selecteer je een team van collega`s die hier voor enkele weken, op basis van vooraf gedefinieerde tijd, mee aan de slag gaat. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een dagdeel per week, kan het gewone werk doorgaan, terwijl je toch stappen maakt.
Het laatste waar je goed aan doet is om de juiste overlegmomenten te organiseren. Elk overleg heeft een vaste frequentie, een vaste agenda en deelnemers die zich voor elk overleg goed voorbereiden. Notulen zijn vervangen door een adequate actielijst. Binnen deze overlegstructuur geef je verbeteren als thema een plek op de agenda’s. Zo organiseer je bijvoorbeeld in het overleg dat je nieuwe verbeter opdrachten uitzet en nieuwe verbeter ideeën hoger neerzet.
Well, we gaan dit toepassen ook in onze organisatie en buiten de organisatie. Samen aan de slag in deze huidige tijd maar ook in de toekomst dus op langere termijn.

We starten direct met twee onderzoeken. Voor jou als ondernemer en een richting de klanten. Dit onderzoek wordt vertrouwelijk uiteraard behandeld en zullen uitgewerkt worden waaruit actie punten voortkomen voor de organisatie maar direct dus ook voor jou als ondernemer.
Richting de ondernemer brengen wij in kaart hoe de laatste drie jaren voor jou als ondernemer zijn gegaan. Hierin komt informatie naar voren, qua werkuren, marketing, vindbaarheid, type klant, budgetten en omzet. Deze gegevens zullen over 2018, 2019 en 2020 gevraagd worden.
Daarnaast zullen wij richting de klant, en daar hebben wij jullie ook hard voor nodig, een onderzoek starten. Hierin gaat de informatie, hoe het proces is verlopen, de ervaringen, prijs en kwaliteit verhouding en resultaat gevraagd worden. Met name in dit jaar zullen daarin de uitkomsten volledig anders zijn maar broodnodig om hiermee aan de slag te gaan en hiermee de kwaliteit van jullie als professionele Weddingplanners nog meer te laten gelden in dit jaar, in 2022 en de toekomst.
Hierin kunnen we een slag slaan om de expertise die wij gezamenlijk hebben juist de boventoon kunnen laten voeren.

We hebben twee doelstellingen daarin voor de komende tijd:
* Hoe kunnen we in deze huidige tijd een nieuwe impuls geven aan de markt met onze expertise?
* Hoe komt het vertrouwen terug bij de ondernemer?

Het onderzoek kun je delen met collega’s en zeer belangrijk het onderzoek richting de klant deel je met jouw klanten. We gaan met het vak een vernieuwende fase in. We willen met zijn allen juist nu ons vak professionaliseren. Dat betekent ook dat wij dit met zijn allen moeten doen.

 

Brancheonderzoek professional weddingplanners 2021

Voor de komende tijd staat professionalisering van het vak centraal:

Bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het vak op een hoog niveau te houden. Professionalisering is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkeling, de positie van het beroep en over zijn professionele verantwoordelijkheid. Uiteraard spelen de huidige omstandigheden hierin een grote rol.

Op dit moment hebben wij twee onderzoeken lopen. Een gericht op algemeen voor de professional weddingplanner en een n.a.v. COVID-19.

We zouden het geweldig vinden als jij hieraan meewerkt.

Algemene enquete weddingplanners

COVID-19 effect op weddingplanners

Vul ze alletwee in en ontvang ook van ons de resultaten als ze bekend zijn.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord