Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland

Lid worden van de BWPN 2019

Weddingplanners kunnen zich aanmelden bij de beroepsorganisatie. Via een kwaliteitsmeting wordt beoordeeld of de weddingplanner zich kan aansluiten bij de BWPN.

Contributie & Aanmelden BWPN 2019

Het lidmaatschap wordt gefactureerd voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en de contributie voor 2019 is vastgesteld op € 399,- excl. 21% btw.

Dit bedrag wordt jaarlijks door de beroepsorganisatie vastgesteld en wordt niet naar rato van de lidmaatschapsperiode betaald.

Dit betekent dat het bedrag altijd hetzelfde blijft, ongeacht wanneer je in het jaar lid wordt.

Het aanmeldingsformulier kun je aanvragen via fleur@theweddingplannersinstitute.com

Aanmelden voor het volgende kalenderjaar is nu mogelijk.
Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar dient schriftelijk vóór 1 november ingediend te worden.


Wij zijn geen vereniging of stichting, onze leden betalen wel contributie.
Wij hebben geen winstoogmerk!

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord