Lidmaatschap BWPN 2022

Er zijn duidelijke prioriteiten gezet n.a.v. de corona crisis en stelt haar leden op de eerste plaats. Samen met het klankbord en adviseurs zijn de volgende stappen gezet:

✓ Herstel en opbouw in/na de corona crisis ondersteunend vanuit het MKB.
✓ Specialisme opnieuw vorm geven/scherp stellen
✓ Onderling verbinden/samenwerken het versterken van talenten
✓ Verder uitwerken van de huidige kerntaken die voor drie jaar zijn uitgestippeld:
- professionalisering
- positionering
- belangenbehartiging

Daarnaast is als eerste gegeven het Keurmerk de garantie voor onze leden en hun klanten.

Vanaf januari 2022 richten wij op elke professional die werkzaam is als;

✔ Ceremoniemeester
✔ Weddingplanner online/offline
✔ Wedding Styliste
✔ Weddingplanner gericht op het buitenland 

Voor 2022 staan deze punten standaard in het lidmaatschap:

- Mediation
- EHBO/BHV basis en/of herhaling
- MKB lidmaatschap en advies
- Algemene Voorwaarden en juridische ondersteuning
- Twee meetings op locatie

Investering voor 2022:
€ 249,- excl. btw 21%. 

Daarnaast zijn wij met de volgende actiepunten bezig:

- samenwerkingen met relaties (collectief zoals b.v.:ZankYou)
- een gloednieuw werkprogramma voor alle weddingplanners van Nederland onder licentie van Weddingplanners International
- Inkoop van trainingen voor professionalisering

Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland

Lid worden van de BWPN 2022

Kwaliteitsmeting 2022

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een kwaliteitsmeting bij de beroepsorganisatie. Via deze meting wordt beoordeeld of de ondernemer zich kan aansluiten bij de BWPN.

Wij richten ons vanaf januari 2022 alleen op ondernemers. Ondernemers die samen met ons de groei aan gaan en verder willen ontwikkelen met onze beschikbare en aankomende tools en expertise uit en in het veld.

Inschrijven voor een kwaliteitsmeting gaat via info@bwpn.nl.

Indien de beoordeling positief is voor de ondernemer, dan volgt de aanmelding voor de Beroepsorganisatie.


Contributie BWPN 2022

Het lidmaatschap wordt gefactureerd voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar dient schriftelijk vóór 31 oktober ingediend te worden.

Toegevoegde waarde lidmaatschap 2022

BWPN realiseert en organiseert o.a. de volgende punten voor haar leden:

✓ Belangenbehartiging
✓ Betrouwbaar BWPN keurmerk
✓ Verbinding met ondernemers
✓ Expertise van 16 jaar gericht vanaf 2022 op het nieuwe ondernemen
✓ Bedrijfspresentatie op www.bwpn.nl 
✓ Groeien en participeren

Niet in de laatste plaats bewaakt de BWPN de kwaliteit van de beroepsgroep met behulp van een gedragscode.

Er zijn normen ontwikkeld die de regels voor beroepsuitoefening inzichtelijk maken;

✓ Een manier waarop naleving van de regels kan worden gewaarborg
✓ Het aangesloten zijn van de beroepsorganisatie geeft de cliënt garanties over de kwaliteit van de weddingplanner
✓ Stelt eisen aan de beroepsuitoefening van de weddingplanner en je kunt een beroep doen op een klachtencommissie

Bij de oprichting van de BWPN hebben de leden een beroepscode aanvaard, waarin de leden duidelijk maken wat zij onder het vak van weddingplanner verstaan en welke waarden en normen zij daaraan verbinden. 
Van de beroepscode gaat niet alleen een normerende werking uit, maar de beroepscode wordt ook daadwerkelijk gehandhaafd. Hiertoe is een Permanente Commissie ingericht die daar waar nodig de principes en regels in concrete gevallen kan toetsen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord