Waarom een Beroepsorganisatie?

De branche verandert, de BWPN verandert mee!

De BWPN is dè beroepsorganisatie op het terrein van weddingplanners!

De oprichting van de BWPN voorzag in een duidelijke behoefte. Immers, tot mei 2005 bestond er in Nederland en Belgie geen organisatie die zich specifiek en exclusief richtte op weddingplanning en de weddingplanners als beroepsbeoefenaars.


De BWPN stelt zich ten doel kennis op het terrein van weddingplannen te bevorderen en onder de leden te verbreden en zet zich in voor het actief uitwisselen van kennis en ervaringen.
Daarnaast werkt de BWPN actief aan het onder de aandacht brengen van het vakgebied weddingplannen, de beroepsgroep en uiteraard de beroepsorganisatie.

Voordelen lidmaatschap BWPN:

BWPN realiseert en organiseert de volgende punten voor de leden:

* Kennisbank met betrekking tot vak weddingplanner
* Belangenbehartiging
* Realiseren van samenwerkingen in de trouwbranche
* Brancheonderzoek weddingplanner 2019 voorjaar 2020
* Betrouwbaar BWPN keurmerk
* Bedrijfspresentatie op www.bwpn.nl  
* Trendwatching op gebied van bruiloften (wat is nieuw en wat weten we als eerste)
* Groeien en participeren, gebruik maken van kennis tot een hoger niveau zodat wij de lat steeds hoger kunnen leggen in onze branche.
* Studiereis ( 1 x in de twee jaar )

Niet in de laatste plaats bewaakt de BWPN de kwaliteit van de beroepsgroep met behulp van een gedragscode.

  • Er zijn normen ontwikkeld die de regels voor beroepsuitoefening inzichtelijk maken
  • Een manier waarop naleving van de regels kan worden gewaarborgd
  • Het aangesloten zijn van de beroepsorganisatie geeft de cliënt garanties over de kwaliteit van de weddingplanner
  • Stelt eisen aan de beroepsuitoefening van de weddingplanner en je kunt een beroep doen op een klachtencommissie

Bij de oprichting van de BWPN hebben de leden een beroepscode aanvaard, waarin de leden duidelijk maken wat zij onder het vak van weddingplanner verstaan en welke waarden en normen zij daaraan verbinden. 
Van de beroepscode gaat niet alleen een normerende werking uit, maar de beroepscode wordt ook daadwerkelijk gehandhaafd. 
Hiertoe is een Permanente Commissie ingericht die daar waar nodig de principes en regels in concrete gevallen kan toetsen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord