Waarom een Beroepsorganisatie?

De branche verandert, de BWPN verandert mee!

De BWPN is dè beroepsorganisatie op het terrein van weddingplanners!

De oprichting van de BWPN voorzag in een duidelijke behoefte. Immers, tot mei 2005 bestond er in Nederland en Belgie geen organisatie die zich specifiek en exclusief richtte op weddingplanning en de weddingplanners als beroepsbeoefenaars.

De BWPN stelt zich ten doel kennis op het terrein van weddingplannen te bevorderen en onder de leden te verbreden en zet zich in voor het actief uitwisselen van kennis en ervaringen.
Daarnaast werkt de BWPN actief aan het onder de aandacht brengen van het vakgebied weddingplannen, de beroepsgroep en uiteraard de beroepsorganisatie.

Ook tijdens deze huidige crisis van COVID-19 staan wij onze weddingplanners adequaat bij. We denken in oplossingen, vallen terug op onze relaties en/of samenwerkingen en krijgen advies van verschillende partijen.

Voordelen lidmaatschap BWPN:

BWPN realiseert en organiseert de volgende punten voor de leden:

* Kennisbank met betrekking tot vak weddingplanner
* Belangenbehartiging
* Realiseren van samenwerkingen in de trouwbranche
* Brancheonderzoek weddingplanner najaar 2020
* Betrouwbaar BWPN keurmerk
* Bedrijfspresentatie op www.bwpn.nl  
* Trendwatching op gebied van bruiloften 
* Groeien en participeren, gebruik maken van kennis tot een hoger niveau zodat wij de lat steeds hoger kunnen leggen in onze branche.
* VIP trip ( 1 x in de twee jaar )

Niet in de laatste plaats bewaakt de BWPN de kwaliteit van de beroepsgroep met behulp van een gedragscode.

  • Er zijn normen ontwikkeld die de regels voor beroepsuitoefening inzichtelijk maken
  • Een manier waarop naleving van de regels kan worden gewaarborgd
  • Het aangesloten zijn van de beroepsorganisatie geeft de cliënt garanties over de kwaliteit van de weddingplanner
  • Stelt eisen aan de beroepsuitoefening van de weddingplanner en je kunt een beroep doen op een klachtencommissie

Bij de oprichting van de BWPN hebben de leden een beroepscode aanvaard, waarin de leden duidelijk maken wat zij onder het vak van weddingplanner verstaan en welke waarden en normen zij daaraan verbinden. 
Van de beroepscode gaat niet alleen een normerende werking uit, maar de beroepscode wordt ook daadwerkelijk gehandhaafd. 
Hiertoe is een Permanente Commissie ingericht die daar waar nodig de principes en regels in concrete gevallen kan toetsen.

Bruidsparen,

Je kunt bij ons o.a. terecht voor:
- een lijst met aangesloten gediplomeerde weddingplanners die werken volgens kwaliteit
- inzage in de gedragscode
- inzage in algemene voorwaarden
- juridische bemiddeling (indien gewenst)
- vragen en suggesties
- algemene informatie over weddingplanners en acties
- klachtencommisie (onafhankelijk)
- mediation

Weddingplanners,

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit.

Hierin vind je informatie over o.a.
- nuttige informatie en tips
- mediation
- VIP trip
- mastersessies
- netwerkdagen
- exclusieve events
- meetings
- twee aanspreekpunten voor onze weddingplanners

The important three!

- We hebben respect, integriteit, professionaliteit en zorgzaamheid voor en naar elkaar. 

- Geheimhouding van gevoelige informatie die besproken wordt binnen de BWPN.

- Discriminatie wordt op geen enkele wijze, in welke vorm dan ook getolereerd.


Media:

Ook wat de media betreft treden wij naar buiten. De BWPN werkt actief aan het onder de aandacht brengen van het vakgebied weddingplannen. Enerzijds om bekendheid te werven aan zowel het vakgebied, alsook de BWPN en anderzijds om te informeren over het vakgebied en de BWPN en eventuele misvattingen hierover uit de weg te nemen.
De organisatie is een klankbord en vraagbaak voor media en journalisten gericht op het vak weddingplanner.

Ideeën:
Wanneer je als weddingplanner ideeën hebt waarbij de organisatie haar diensten kan verlenen, dan vernemen wij dat graag van je.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord