Het hart van het vak

Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland. Het hart van het vak.

De oprichting van de BWPN voorzag in een duidelijke behoefte. Immers, tot mei 2005 bestond er in Nederland en Belgie geen organisatie die zich specifiek en exclusief richtte op weddingplanning en de weddingplanners als beroepsbeoefenaars.

De BWPN stelt zich ten doel kennis op het terrein van weddingplannen te bevorderen en onder de leden te verbreden en zet zich in voor het actief uitwisselen van kennis en ervaringen.
Daarnaast werkt de BWPN actief aan het onder de aandacht brengen van het vakgebied weddingplannen, de beroepsgroep en uiteraard de beroepsorganisatie.

Ook tijdens deze huidige crisis van COVID-19 staan wij onze weddingplanners adequaat bij. We denken in oplossingen, vallen terug op onze relaties en/of samenwerkingen en krijgen advies van verschillende partijen.

prioriteit voor de aankomende maanden;

De toegevoegde waarde voor leden en/of hun klanten:

✓ Herstel en opbouw in/na de corona crisis ondersteunend vanuit het MKB.
✓ Specialisme opnieuw vorm geven/scherp stellen
✓ Onderling verbinden/samenwerken het versterken van talenten
✓ Verder uitwerken van de huidige kerntaken die voor drie jaar zijn uitgestippeld:
- professionalisering
- positionering
- belangenbehartiging

Daarnaast is als eerste gegeven het Keurmerk de garantie voor onze leden en hun klanten.

Voordelen lidmaatschap BWPN 2021

BWPN realiseert en organiseert de volgende punten voor de leden:

✓ Kennisbank met betrekking tot vak weddingplanner
✓ Belangenbehartiging
✓ Realiseren van samenwerkingen in de trouwbranche
✓ Brancheonderzoek weddingplanner zomer/najaar 2021
✓ Betrouwbaar BWPN keurmerk
✓ Bedrijfspresentatie op www.bwpn.nl  
✓ Groeien en participeren, gebruik maken van kennis tot een hoger niveau zodat wij de lat steeds hoger kunnen leggen in onze branche.
✓ VIP trip (2022 voorjaar)

Niet in de laatste plaats bewaakt de BWPN de kwaliteit van de beroepsgroep met behulp van een gedragscode.

Er zijn normen ontwikkeld die de regels voor beroepsuitoefening inzichtelijk maken;

✓ Een manier waarop naleving van de regels kan worden gewaarborg
✓ Het aangesloten zijn van de beroepsorganisatie geeft de cliënt garanties over de kwaliteit van de weddingplanner
✓ Stelt eisen aan de beroepsuitoefening van de weddingplanner en je kunt een beroep doen op een klachtencommissie

Bij de oprichting van de BWPN hebben de leden een beroepscode aanvaard, waarin de leden duidelijk maken wat zij onder het vak van weddingplanner verstaan en welke waarden en normen zij daaraan verbinden. 
Van de beroepscode gaat niet alleen een normerende werking uit, maar de beroepscode wordt ook daadwerkelijk gehandhaafd. Hiertoe is een Permanente Commissie ingericht die daar waar nodig de principes en regels in concrete gevallen kan toetsen.

Voor wie?

Bruidsparen,

Je kunt bij ons o.a. terecht voor:
- een lijst met aangesloten gediplomeerde weddingplanners die werken volgens kwaliteit
- inzage in de gedragscode
- inzage in algemene voorwaarden
- juridische bemiddeling (indien gewenst)
- vragen en suggesties
- algemene informatie over weddingplanners 
- klachtencommisie (onafhankelijk)
- mediation

Weddingplanners,

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit.

Hierin vind je informatie over o.a.
- nuttige informatie en tips
- mediation
- VIP trip
- mastersessies
- netwerkdagen
- exclusieve events
- meetings
- 1 aanspreekpunt voor onze weddingplanners

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord