RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS COVID-19

Afstand houden

 • Medewerkers en cursisten/studenten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor medewerkers onderling.
 • Als de anderhalve meter tussen cursisten/studenten, docenten en/of medewerkers moeilijk gehandhaafd kan worden, schrijven we het gebruik van mondkapjes voor.
 • Het gebruik/dragen van mondkapjes door cursisten/studenten en medewerkers is verplicht. Studenten dienen hun eigen mondkapje mee te nemen.

Hygiëne en ventilatie

 • Bij binnenkomst van de leslocatie wassen cursisten/studenten en docenten hun handen met desinfecterende handgel bij de ingang van de ontvangstruimte en/of leslocatie.
 • Docenten en ander onderwijzend personeel nemen na binnenkomst hun eigen tafel af met desinfecterende oppervlakte spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 • De leslocatie wordt de gehele dag geventileerd.

Pauzes

 • We verwachten van alle cursisten/studenten dat zij buiten het leslokaal de grote pauze houden en lunchen. Dit kan in onze ontvangst ruimte.
 • Koffie, thee en water kun je zelf pakken.

Bezoekers

 • Bezoekers dienen zich voorafgaand aan een afspraak te melden bij de administratie.
 • Hen wordt gevraagd zich te registreren met contactgegevens.
 • Indien gewenst zijn voor bezoekers mondkapjes beschikbaar.

STANDAARD RIVM-RICHTLIJNEN

Hygiëne

 • We wassen onze handen meerdere keren per dag; in elk geval bij binnenkomst van de leslocatie, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek
 • We schudden geen handen
 • We hoesten en niezen in onze ellenboog
 • We zitten niet aan ons gezicht

 Klachten en thuisblijfregels

 • Een medewerker/cursist/student met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen / benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Een medewerker/cursist/student blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging, koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een medewerker/cursist/student mag weer naar het instituut als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een negatieve uitslag heeft.
 • Een medewerker/cursist/student mag weer naar het instituut als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Als een medewerker/cursist/student gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, (neus)verkoudheid, hoesten of moeilijk ademen) gaat hij/zij naar huis. De student meldt zich op gebruikelijke wijze af bij de lesgevende docent én via administatie@theweddingplannersinstitute.com
 • Iedereen met coronavirus COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen.
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Positief getest op coronavirus COVID-19

 • Een medewerker/cursist/student die positief is getest op coronavirus COVID-19 moet tenminste zeven dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De medewerker/cursist/student mag pas weer naar het instituut als hij/zij na deze zeven dagen ook gedurende 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de medewerker/cursist/student positief getest is voor coronavirus COVID-19, moet hij/zij tien dagen thuisblijven. De medewerker/cursist/student mag pas weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Quarantaine

 • Wanneer je naar een land reist waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat wijzigt van code geel naar code oranje of rood, word je dringend geadviseerd bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan. In die gevallen kijken we in gezamenlijk overleg naar mogelijkheden voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode.
 • Ook medewerkers gaan tien dagen in quarantaine indien zij terugkomen na een verblijf in een oranje of rood gebied.
 • Download hier de PDF voor de COVID-19 Management.

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord