Aspirant lidmaatschap BWPN

Omdat wij vinden dat onze cursisten het waard zijn en wij hun graag extra kennis willen meegeven zodat zij nog meer kunnen groeien, bieden wij het aspirant lidmaatschap aan van de BWPN.

Ervaar de voordelen van de Beroepsorganisatie!

Vier keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst met gastsprekers/leveranciers of workshops uit de trouwbranche waaronder een keer een borrel met onze gediplomeerde weddingplanners.
Dit gebeurt o.a. op locatie en op het hoofdkantoor van Weddingplanners International.

We maken een experience op basis van de praktijk waardoor je als aspirant weddingplanner nog meer kennis in huis haalt.

Daarnaast profiteer je van extra nieuwsbrieven en voordeeltjes die wij als eerste met je delen.

Wij organiseren de belevingsavonden vier keer per jaar. Dit kan een avond zijn met interessante leveranciers uit de trouwbranche, workshops, locatiebezoek en/of een MasterClass.

Contributie & Aanmelden aspirant BWPN 2019
De contributie voor 2019 bedraagt € 125,-.
Vanaf 1 januari 2019 loopt het lidmaatschap van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.

Dit bedrag wordt jaarlijks door de beroepsorganisatie vastgesteld en wordt niet naar rato van de lidmaatschapsperiode betaald.Dit betekent dat het bedrag altijd hetzelfde blijft, ongeacht wanneer je in het jaar lid wordt.


Direct aanmelden aspirant lid BWPN 2019

Voorwaarden aspirant lidmaatschap BWPN 2019

Bij aanvang van aspirant lidmaatschap ga je akkoord met onze voorwaarden en werk je volgens de gedragscode van de BWPN.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar.

Ondergetekende geeft te kennen dat hij/zij zich aan de gedragscode voor weddingplanners zal houden zoals deze staat omschreven op bwpn.nl.

Ondergetekende verplicht zich hierbij om een ieder die onder zijn of haar naam, of in zijn of haar onderneming diensten verricht, kennis te laten nemen van deze gedragscode, waarbij het als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat deze gedragscode ook door deze derden wordt nageleefd.

Opzegging lidmaatschap schriftelijk voor 1 oktober 2019 via office@theweddingplannersinstitute.com


Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord